Guziki

Struktura własnościowa, majątek

  1. MOPS prowadzi działalność finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych oraz ustawie o rachunkowości.
  2. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków.
  3. Działalność MOPS finansowana jest z budżetu Gminy Miasto Brzeziny oraz z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa lub wojewody.
  4. Kierownik MOPS przedkłada corocznie Burmistrzowi Miasta Brzeziny plan wydatków w formie i terminach ustalonych uchwałą o procedurze budżetowej.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-04-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 542