Guziki

Status prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, zwany dalej „MOPS” jest jednostką pomocy społecznej na szczeblu gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Został on powołany na mocy Zarządzenia Naczelnika Miasta Brzeziny z dnia 2 kwietnia 1990 roku. Od maja 1990 roku rozpoczął swoją działalność jako wyodrębniona jednostka.

Szczegółowy zakres działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizacyjnej jednostki budżetowej Miasto Brzeziny określa statut w obowiązującym kształcie uchwalony przez Radę Miasta uchwałą Nr 74/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. oraz Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (tj. Dz. U. 2015 poz. 163), Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 5940)

Organem prowadzącym jest miasto Brzeziny.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-04-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 536